Síkölcsönzés és sísuli, Funpark nyitvatartás naponta 9:oo - 17:oo PATTY SKI felvonó nyitva

Funpark, Donovaly HD

955 m n. m

Nová hoľa – PANORAMA HD

1350 m n. m.

Nová hoľa – dojazd HD

950 m n. m.

Nová Hoľa

1350 m n. m.

Zahradište Donovaly

917 m n. m.

Nová Hola, Donovaly HD

917 m n. m.

Panorama, Zahradiste HD

917 m n. m.

Ľadová plocha, HD

950 m n. m.